dr. Simon TURK, socialni pedagog

Osebne reference


Usposabljanja SOCIALNIH VEŠČIN izvajam že več let v različnih institucijah javnega sektorja (Ministrstvo za notranje zadeve RS, Ministrstvo za javno upravo RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Ministrstvo za pravosodje RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Ministrstvo za finance RS idr.) in v delovnih organizacijah zasebnega sektorja (Notarka mag. Nataša Erjavec, JANSSEN − Johnson & Johnson d. o. o., GOS-TEKI, Petra Majdič, s. p., KRKA, d. d., JAMNICA, d. o. o. idr.).

Od leta 2000 sem zaposlen na Policijski akademiji, v Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje, kjer načrtujem in izvajam usposabljanja socialnih veščin (obvladovanje medosebnih konfliktov, obvladovanje težavnih strank, obvladovanje stresa, nastopanje v javnosti, timsko delo, vodenje, sporočanje slabe novice).

Od 2001 kot izvajalec usposabljanj socialnih veščin (obvladovanje medosebnih konfliktov, obvladovanje težavnih strank, obvladovanje stresa) sodelujem z Upravno akademijo.

Od 2004 do 2011 sem kot izvajalec usposabljanj socialnih veščin (vodenje, timsko delo) sodeloval z organizacijo DCAF (The Geneva centre for the Democratic Control of Armed Forces).

Leta 2012 sem od Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje prejel naziv predavatelj višje šole.

V letu 2014 sem na Pedagoški fakulteti s področja socialne pedagogike pridobil znanstveni naslov doktor znanosti.

Sem transakcijski analitik – praktik in član Združenja za socialno pedagogiko.

Usposabljanja izvajam tudi v angleškem jeziku.