Nastopanje v javnosti


Trajanje

16 pedagoških ur v obliki delavnice.

Namen

Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili osnovno znanje, spretnosti in veščine za učinkovito nastopanje v javnosti in medijih.

Cilj

Udeleženec ozavesti svoje govorne sposobnosti in posebnosti ter jih nadgrajuje z vajami na seminarju. Spozna elemente učinkovite priprave in prepričljive izvedbe javnega nastopa. Usvoji nastop pred kamero in mikrofonom; nauči se dati kratko in jasno izjavo za javnost.

Vsebina

 • Pomen in uporabnost retorike pri delu,
 • elementi dobrega nastopa (verbalna in neverbalana komunikacija),
 • učinkovito argumentiranje različnih mnenj,
 • učinkovita izvedba nepripravljenega govora,
 • spontanost v pripovedovanju napisane vsebine,
 • obvladovanje treme za prepričljivost in pridobitev zaupanja poslušalca,
 • posebnosti radijskega in televizijskega nastopa.

Metode dela

Diskusija, izkustvene vaje, igre vlog − individualne in skupinske vaje, nastopanje in videoanaliza, študije primerov.

Navedba virov dela

 • Carton, J. S., Kessler, E. A. in Pape, C. L. (1999). Nonverbal decoding skills and relationship well-being in adults. The Journal of Nonverbal Behavior, 23 (1), str. 91−100.
 • Clayton, P. (2004). Poslovna govorica telesa. Ljubljana: Prešernova družba.
 • Enkelmann, N.B. (1997). Moč Retorike. Kranj: Vernar consulting.
 • Gruban, B., Verčič, D. in Zavrl, F. (1997). Pristop k odnosom z javnostmi. Ljubljana: Pristop.
 • Lerche, R. (1996). Veščine javnega nastopanja. Radovljica: Skriptorij.
 • Poler, M. (1997). Novinarska etika. Ljubljana: Magnolija, d. o. o.