Stres - Kaj narediti z njim?


Trajanje

8 ali 16 pedagoških ur v obliki delavnice.

Namen

Delavnica je namenjena vsem uslužbencem, kajti poravnava lastnega stresa bistveno vpliva na kakovost komuniciranja in odnosov v delovnem kolektivu, v odnosu do strank in v zasebnem življenju.

Cilj

Ni dovolj le vedeti, treba je izkusiti in uporabiti, zato je delavnica izrazito praktično naravnana. Udeleženec skozi vaje in diskusije ozavesti svoje delovanje in delovanje drugih. Dobi takojšnji vpogled v možnosti ukrepanja še danes in v nadalje, če želi poravnati stres, ki ga doživlja v vsakdanjem življenju. Cilj delavnice je, da udeleženec prepozna svojo vlogo v doživljanju stresa, saj lahko le on pri sebi naredi konstruktivne spremembe, ki mu pomagajo pri obvladovanju stresa.

Vsebina

 • Kaj je stres,
 • spremembe, ki spremljajo stres,
 • vrste stresa,
 • zakaj doživljamo stres − model doživljanja in odzivanja na stres (emocionalna krožna reakcija),
 • osebnostni dejavniki in stres (referenčni okvir, vrednostni sistem, prepričanja, osebnostna čvrstost),
 • kratkoročno in dolgoročno poravnavanje stresa.

Metode dela

Diskusija, skupinsko delo, analitična obdelava vprašalnikov, izkustvene vaje.

Navedba virov dela

 • Fromm, E. (2004). Imeti ali biti. Ljubljana: Vale-Novak.
 • Lin, Y. (2007). Pomembnost življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Milivojević, Z. (2007). Emocije: psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad: Psihopolis institut.
 • Salecl, R. (2011). Izbira. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Selič, P. (1999). Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Watzlawick, P. (1994). Da bi lažje bili nesrečni. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba.