Timsko delo / timski duh


Trajanje

Timsko delo – 24 pedagoških ur v obliki delavnice.
Timski duh – 8 pedagoških ur v obliki delavnice.
Z naročnikom usposabljanja se prilagodi izvedba programa glede na to, ali se na usposabljanju bolj usmerimo v oblikovanje učinkovitega timskega dela ali timskega duha.

Namen

Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili osnovno znanje, spretnosti in veščine za učinkovito timsko sodelovanje v delovnem kolektivu.

Cilj

Delavnica je izrazito praktično naravnana. Vendar so bolj kot izkustvene vaje pomembne analize vaj, preko katerih udeleženec ozavesti pomembnost svoje vloge in drugih v timu ali skupini.

Vsebina

 • Razlikovanje elementov skupine in tima,
 • timske vloge in oblikovanje tima,
 • faze razvoja tima,
 • vodenje tima,
 • temeljne življenjske pozicije, komunikacija in odnosi v timu,
 • motivacija in vzdušje v timu,
 • medsebojni odnosi v timu,
 • sinergija v timu,

Metode dela

Diskusija, individualne in skupinske vaje, situacijske igre in njihova analiza, uporaba vprašalnikov in samoocenjevanje, igre vlog, izmenjava izkušenj in primerov iz prakse.

Posebnosti

Na usposabljanju naj bi bilo od 18 do 24 udeležencev iz treh različnih delovnih enot, pri čemer je zaželeno, da je iz ene delovne enote prisotnih vsaj šest sodelavcev.
Nekatere situacijske vaje se izvajajo tudi na zunanjih lokacijah, ki jih predhodno predvidijo in pripravijo izvajalci v dogovoru z naročnikom usposabljanja.

Navedba virov dela

 • Belbin, M. (1996). Team roles at work. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Herrenkohl, R. C. (2004). Becoming a team: achieving a goal. Mason: Thomson/South Western.
 • Pearce, C. L. (2003). Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
 • West, M. A. (2004). Motivate temas, maximize success: effective strategies for realizing your goals. San Francisco: Chronicle Books.