Vikend osebnostne rasti


Trajanje

Petek popoldne / sobota / nedelja dopoldne oz. po dogovoru z naročnikom.

Namen

Ozaveščanje osebnostnih kvalitet in »šibkih točk«.

Cilj

Od udeležencev pričakujem:

  • da so pripravljeni na tvorno sodelovanje,
  • da prevzamejo odgovornost za samokritičen pristop do lastnih razmišljanj in delovanj,
  • da prevzamejo soodgovornost za vzpostavljanje ustvarjalne klime,
  • da so oblečeni v oblačilih, v katerih se počutijo kar najbolj sproščeno (nekatere od aktivnosti bodo tudi športno naravnane).

Vsebina

Vsebine osebnostne rasti so zelo prilagojene individualnim pričakovanjem udeležencev oz. željam naročnika.

Metode dela

Diskusijski razgovori, skupinsko delo, izkustvene vaje, igre vlog, analitična obdelava vprašalnikov, situacijske igre in njihova analiza.

Cena in število udeležencev

  • V razpisnem vikendu do 12 oseb,
  • v vikendu za določen kolektiv – po dogovoru z naročnikom.
Cena je odvisna od števila udeležencev in nastanitvenih kapacitet glede na lokacijo izvedbe.