Vodenje s socialno močjo


Trajanje

Po dogovoru z naročnikom. Zelo priporočam delo na dolgi rok s kontinuiranimi obdobnimi srečanji.

Namen

Ozaveščanje lastnih kvalitet in »šibkosti« v vodenju. Namreč, umetnost vodenja je v uravnoteženem usklajevanju ustvarjanja ugodnih pogojev in postavljanja zahtev za delo različnih posameznikov med zaposlenimi.

Cilj

Vse diskusije so naravnane na pomen in učenje načinov pridobivanja spoštovanja podrejenih, ki je ključni sestavni element socialne moči vodenja.

Vsebina

 • Čustvena inteligenca in veščine vodenja,
 • psihološke pogodbe,
 • elementi zaupanja in socialne moči,
 • načini motiviranja zaposlenih,
 • timsko vodenje,
 • pomen ustreznega vzdušja v kolektivu,
 • demokratično / avtokratično / transformacijsko vodenje.

Metode dela

Diskusijski razgovori, skupinsko delo, izkustvene vaje, igre vlog, analitična obdelava vprašalnikov, situacijske igre in njihova analiza.

Navedba virov dela

 • Engler, B. (2003). Personality Theories An Introduction. Boston, New York: Houghton Miffin Company, str. 243-261, 494-505.
 • Gruban, B. (2005). Koncept o zavzetosti zaposlenih: inovacija ali imitacija? Human resource management magazine, 3 (9), 10-17.
 • Harris, A. in T. (2000). Ostati OK. Beograd: IP MONO&MAŃANA PRESS.
 • Kaučič, P. (2002). Modrosti vodenja. Podjetnik, 11 (9), 36-37.
 • Mihalič, R. (2007). Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih. Škofja Loka: Mihalič in Partner d.n.o.
 • Milivojević, Z. (2007). Emocije: psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad: Psihopolis institut.
 • Potrata, B. (2002). Čustvene lastnosti voditeljev. Podjetnik, 11 (2), 48-49.
 • Zidar Gale, T. (2005).Medosebno komuniciranje na delovnem mestu: z osebnimi spremembami do boljših medosebnih odnosov.Ljubljana: GV izobraževanje.