Bibliografija reference


Turk, S. idr. (2001). Razvijanje socialnih veščin pri kandidatih za policiste. V M. Pagon (ur.), Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, str. 525–530.
Prispevek na Dnevih varstvoslovja (Bled, 2001)

Turk, S. in Skalar, T. (2005). Komunikacija in obvladovanje konfliktov. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, 78 strani.
Priročnik se uporablja kot seminarsko gradivo na usposabljanjih v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve.

Turk, S. (2006). A se res zavedamo, kje so glavni vzroki stresa? V Ž. Kljajić (ur.), Policijski postopek, stres, posledica. Slovenj Gradec: IPA Sekcija Slovenija, str. 1012.
Prispevek na okrogli mizi o stresu v policiji (Slovenj Gradec, april 2006).

Turk, S. in Skalar, T. (2006). Stres - kako se z njim soočiti in kako ga zmanjšati. Ljubljana: Upravna akademija, 28 strani.
Priročnik se uporablja kot seminarsko gradivo na usposabljanjih izvedenih v okviru sodelovanja z Upravno akademijo.

Turk, S. (2008). Organizacijski stres kot osebni stres. Bilten Slovenske vojske, 10(2), str. 121127. Bilten Slovenske vojske, julij 2008
Prispevek na posvetu Stres v slovenski vojski (Poljče, marec 2008).

Turk, S. in Skalar, T. (2009). Obvladovanje stresa. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, 94 strani.
Priročnik se uporablja kot seminarsko gradivo na usposabljanjih v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve.

Turk, S. idr. (2010). Sporočanje slabe novice. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, 26 strani.
Priročnik se uporablja kot seminarsko gradivo na usposabljanjih v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve.

Turk, S. in Zupančič, V. (2011). Sporočanje slabe novice seminar za operativne delavce policije. V T. Pavšič Mrevlje (ur.), 12. slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 12. slovenski dnevi varstvoslovja – Turk, Zupančič
Prispevek na 12. slovenskih dnevih varstvoslovja (Moravske Toplice, junij 2011)

Turk, S. in Polutnik, B. (2013). (Ne)profesionalno vodenje v policiji. Varnost, 61(3), str. 1920. Varnost, julij september 2013

Turk, S. (2013). Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem metapatije in samouravnavanja: doktorska disertacija. Pedagoška fakulteta: Ljubljana. Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem metapatije in samouravnavanja: doktorska disertacija

Turk, S. (2013). Krepitev samoučinkovitosti, samouravnavanja in metapatije na seminarjih socialnih veščin. Socialna pedagogika, 18 (1/2), 7472.